IT&Telekom­företagen välkomnar regeringens bredbandsstrategi

I dag, tisdagen den 3 november, presenterade Åsa Torstensson regeringens nya bredbandsstrategi. Beslut att spänna bågen för utbyggnad av bredband i hela Sverige är glädjande. Man kan dock tycka att det är en lång tidshorisont, då 100 Mbit/s till 90 % av hushållen ska vara på plats först år 2020. Vilka möjligheter det finns att forcera detta beror på villkoren för marknaden, statens engagemang och, i viss mån, teknisk utveckling

Åsa Torstensson har aviserat ett  "bredbandsforum", dit marknadens olika aktörer inbjuds. Från marknadens sida vill vi bidra till att det där kommer att föras konkreta och konstruktiva diskussioner kring hur Sverige snarast ska komma ur startblocken, få fart på investeringar och ge användarna bättre tillgång. Allt av stor vikt då det kommer till att säkerställa Sveriges globala konkurrenskraft. Med bra förutsättningar, kraftfulla tjänster – inte minst från den offentliga sektorn och tjänster som tillvaratar offentlig information – och samarbete mellan stat och marknad i mindre tättbebyggda områden, får vi bra förutsättningar.

Vi ser också positivt på att regeringen, äntligen, ämnar ändra miniminivån som ska gälla för hela Sverige. Det är hög tid. Vi beklagar dock att regeringen ännu inte valt att sätta ner foten och ansluta sig till t.ex. Finlands nivå om minst 1 Mbit/s till 100% av befolkningen från och med juli 2010. Regeringen konstaterar att Globaliseringsrådet tar upp digital infrastruktur som en avgörande framgångsfaktor, och då måste hela landet inkluderas i denna infrastruktur.

Bredbandsstrategi för Sverige

IT&Telekomföretagen kommenterar bredbandsstrategin på dn.se 091103