Hela organisationen bör ta större energiansvar

I ”Dags att ta tag i elförbrukningen”, CS 3 /11 -09, går det att läsa att IT-chefen bör ta ett större ansvar för energiförbrukningen på företaget. Det är möjligt, men hela organisationen bör ta större ansvar. Detta skriver Ewa Thorslund, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen i en debattartikel i Computer Sweden

Självklart ska it-chefen ta ansvar, men också miljöchefen, förvaltningschefen och framför allt ledningen. För frågorna hänger definitivt ihop. It drar el. Men it kan också i stor omfattning minska elförbrukningen totalt sett. För de allra flesta organisationer i dag står resandet och externa möten för en ansenlig del av miljöbelastningen. Vi kan fråga oss om alla dessa resor verkligen måste genomföras? Säkerligen kan en del ersättas med digitala mötesformer som Live Messenger eller videokonferenser.

I speciellt ett avseende är det här en fråga för företagsledningen. Man låter personalen få tillgång till den senaste tekniken, vilken gör att man ska kunna arbeta varsomhelst närsomhelst. Men samtidigt fortsätter man att kräva att de anställda dagligen ska infinna sig på kontoret. Det är inte att utnyttja den nya tekniken till fullo – varken ur ekonomisk synvinkel eller ur ett miljöperspektiv.

Vi bör även i större utsträckning se till den egna verksamheten, räkna på belastningen, genomföra ett antal förändringar gällande arbetssätt och beteenden för att sedan mäta och följa upp. Det här är inte bara it-chefens ansvar, utan hela ledningens. Först då, när förändringarna blir konkreta, kan vi åstadkomma verklig förbättring.

Det privata näringslivet har som sagt fortsatt mycket att lära, samma sak gäller också för offentlig sektor. Jag skulle gärna se att man, inom ramen för miljökrav i offentlig upphandling, uppmuntrar offentlig sektor att med hjälp av it minska miljöbelastningen.

Varför inte köpa tjänsten ”kommunikation” i stället för en resa? Vid en beställning informeras då kunden, förutom om rena kostnader, hur miljön påverkas och vilka alternativ som finns. Kanske bör man inte åka Stockholm–Sundsvall för ett tvåtimmarsmöte? Samma resultat kan uppnås med hjälp av telefon eller video. Pengar och miljö sparas och samtidigt är man färdig i tid för att hinna hämta på dagis …

Ewa Thorslund, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen