Många glädjeämnen på IT-området bland årets motioner – men flera områden saknas

IT-relaterade frågor har fått en större uppmärksamhet under de senaste månaderna, vilket bland annat visar sig i ett 60-tal motioner som lämnats in till riksdagen

– I floden av motioner är det dock uppseendeväckande få som tar upp IT och miljö eller FoU-frågor relaterade till IT. Och ingen enda behandlar rättsväsendets brist på IT-användning, trots den intensiva kritiken mot hur det fungerar, säger Mikael von Otter, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen inom Almega.

I övrigt täcker motionerna ett spektrum av viktiga samhällsområden: integritet, skola, skatter, vård, infrastruktur och många andra. Intressant att notera är att skolan är det område som får flest IT-relaterade motioner.

Det är glädjande att insikten om betydelsen av IT för hela samhället äntligen börjar få genomslag. Under året har flera interpellationer och frågor debatterats i riksdagen, och nu kommer alltså även ett stort antal motioner på området. Samtidigt talar detta sitt tydliga språk; de politiska partierna måste ta dessa frågor på allvar.

– Att det är signifikant fler motioner från alliansen än från oppositionen, väcker förhoppningar om att regeringen känner trycket att ta tag i IT-frågorna. Vi hoppas förstås att vår rapport som vi presenterade under Almedalsveckan, ”Färdplan för tillväxt och välfärd – en uppdaterad IT-politik”, kan vara en idégivare i sammanhanget. Det ska bli intressant att följa alla motioner, och vi kommer att göra allt för att medverka till att hålla IT-frågorna levande fram till valet nästa år, avslutar Mikael von Otter.

Ta del av rapporten Färdplan för tillväxt och välfärd – en uppdaterad IT-politik
Ta del av vår sammanställning av de IT-relaterade motionerna här (pdf)