Oklarheter mellan Konkurrensverket och PTS hämmar Sverige som IT-nation

IT&Telekomföretagen kommenterar bristande sammarbete mellan Konkurrensverket och PTS

Konkurrensverket och PTS har, var för sig, studerat ansökningar om tillgång till 900 Mhz-bandet, som är av stor vikt för att kunna tillhandahålla glesbygdstäckning med mobilt bredband och därmed av stor vikt för Sveriges position som ledande IT-nation. PTS har bedömt ansökningarna utifrån lagen om elektronisk kommunikation och de överväganden om samhällsnytta, förutsättningar för konkurrensen och effektiv radioanvändning som finns däri. Konkurrensverket bedömer frågan utifrån konkurrenslagen.

IT&Telekomföretagen anser det synnerligen olyckligt att de två myndigheterna inte funnit bättre former för samarbete i beredningen av frågan. Det leder till ett urholkat förtroendet för de två myndigheterna, samt osäkerhet på marknaden som hämmar investeringar och rubbar förtroendet för långsiktigheten i beslut.

Vi förväntar oss att de två myndigheterna söker former för att samordna sina bedömningar, så att den oklarhet som nu uppstått beträffande villkoren för operatörer löses, och inte uppstår fler gånger. Ytterst är det regeringens ansvar att säkerställa detta.

Ur konkurrenssynpunkt har IT&Telekomföretagen uppfattningen att det, eftersom det i Sverige finns fem konkurrerande operatörer – mer än i något jämförbart land – finns goda förutsättningar för en fungerande konkurrens på tjänstesidan. Konkurrensen har också ökat genom PTS tillstånd.

I media har uppgivits att 4G hotas. Detta är inte korrekt. Operatörer har redan investerat över 2 miljarder kronor för utbyggnaden.