Husavdrag även för bredband

Regeringen har i sin proposition till riksdagen angående avdrag för hushållsnära tjänster bl.a. öppnat för avdrag avseende installation av bredband. Statsrådet Torstensson säger att ” Det här ger bra förutsättningar för husägare som vill skaffa modernare och bättre bredbandsledningar”.

Vad statrådet inte säger – vilket nästan kan ses som att försöka sprida dimma över regeringens avsaknad av en politik för elektroniska kommunikationer – är att avdragsrätten bara avser arbetskostnader. Vid dragning av fiber är den i särklass största kostnaden maskinkostnader. Konsekvensen är att man kan dra av några tusen kronor för arbetet, medan man får betala kanske mer än hundratusen kronor för maskinkostnaden. Har statsrådet inte förstått att grävskopor också kostar pengar? kommenterar Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.