Efterlyses: regeringens mål, visioner och åtgärder för elektroniska kommunikationer

Före jul uppvaktade IT&Telekomföretagen Näringsdepartementets statssekreterare Leif Zetterberg om avsaknaden av visioner, mål och åtgärder från regeringens sida avseende en politik för infrastruktur och elektroniska kommunikationer.

Det ledde till en begäran om en konkretisering av områden som behöver regeringens uppmärksamhet. I brevet som skickats till statssekreteraren före påsk har 11 punkter angivits. Vi ser nu fram emot att regeringen på ett synligt sätt återkommer i dessa (och andra) frågor – frågor som inte bara vi utan även t.ex. regeringens egen myndighet PTS aktualiserat.