Bort med statlig nätcensur

ComputerSweden 090403: Spelutredningen vill tvinga internetleverantörerna att med hjälp av en statlig spärrlista hindra svenska medborgare från att ta del av utländska speltjänster. Men det är ett dåligt regleringsförslag

Den svenska it- och telekombranschen har länge verkat för en balanserad reglering av internet och annan form av elektronisk kommunikation. Tyvärr har vi sett, kanske som en konsekvens av att samhället alltmer flyttas ut på internet, en eskalerande ström av regleringsförslag som inriktat sig på inskränkning och övervakning. Ofta handlar de om att begränsa internets grundläggande styrkor, som öppenhet, decentralisering, generativitet och fri informationsspridning. Vissa förslag kan svårligen ses som sunda och balanserade.

Det senaste exemplet på ett mindre genomtänkt regleringsförslag är spelutredningens idé om att den svenska staten ska tvinga internetleverantörer att hindra svenska medborgare från att ta del av utländska speltjänster. Tjänsterna är i många fall lagliga i ursprungsländerna. Utredaren vill tvinga svenska internetleverantörer att censurera delar av internet som i sig inte är olagliga.

Uppenbart är att det inom regeringskansliet saknas samordning om de regleringsförslag som påverkar internet och medborgarnas möjlighet att där röra sig fritt och med bibehållen integritet.

I samma fålla som spelutredningens förslag finner vi trafikdatalagringsdirektivet, FRA- och ipredlagstiftningen. Och det kommer ett förslag som ska ge polisen rätt att av telekomleverantörer, utan domstolsbeslut eller skäligen misstänkt, begära ut information om vilka mobilanvändare som befunnit sig inom ett visst område vid en viss tidpunkt och vilka de har ringt till. Det sker för brott vars påföljd handlar om böter. En relevant fråga är hur den sammantagna effekten av förslagen påverkar medborgarnas tillit till internet och elektronisk kommunikation?

Den svenska regeringen, liksom delar av EU, förefaller varken kunna eller vilja ta debatten om de principiella konsekvenserna av alla integritetsbegränsande förslag. Regeringen måste erkänna vikten av ett öppet och fungerande internet som medborgarna litar på och tillsammans med EU begränsa sina lustar att göra operatörer till rättssystemets förlängda arm.

Det glöms bort att internet är den största tekniska och samhälleliga revolution mänskligheten upplevt. Nästintill allt har skett inom 15 år, en svindlande utveckling på ofattbart kort tid. Det medför självklart ett behov av reglering. Men den måste vara samordnad och gjord ifrån en förståelse av, och en vilja att bevara, internets värden och funktionalitet. Utan den förståelsen frodas opportunism. Sakintressen sätts framför samhällets bästa.

Regeringen har en möjlighet att ta ett steg i rätt riktning – kasta förslaget om en statlig internetcensur av utländska speltjänster fortast möjligt i pappersstrimlaren.

Mikael von Otter
ansvarig, branschfrågor, IT- & Telekomföretagen inom Almega

 

 

Inlägget är publicerat i Computer Sweden 090403

Remissvar:
IT&Telekomföretagen har tillsammans med Com Hem AB, Hi3G Access AB, TDC Sverige AB, Telenor Sverige AB och TeliaSonera AB inlämnat ett gemensamt remissvar avseende SOU 2008:124 – En framtida spelreglering. Ta del av remissvaret här.