Offentlig upphandling och IT-branschen

Från företag inom IT- och telekombranschen är klagomålen på den offentliga upphandlingen omfattande.Denna rapport bygger på intervjuer med IT&Telekomföretagens medlemsföretag. Rapporten redovisar de erfarenheter medlemsföretagen har, och avslutas med förslag till förändringar i processen.

Ladda ner rapporten Offentlig upphandling och IT-branschen här