Vilka satsningar och samarbeten och vilken politik krävs för att Sverige åter ska positionera sig som ledande när det gäller innovation?

Välkommen till vårt årsmöte och seminarium där vi lyfter frågan om innovation som avgörande för svensk konkurrenskraft.

Läs mer och anmäl dig!

IT&Telekom­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation med cirka 1 200 medlems­företag – små, nystartade, väletablerade och stora – som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige. Tillsammans är vi en stark motor för digitaliseringen av Sverige.

prenumerera

Branschnyheter från IT&Telekom­företagen

Håll dig uppdaterad om vår verksamhet genom vårt digitala nyhetsbrev som kommer ca en gång/månad.